Home » MUSIC

Favorite Songs List

Music is a great way to absorb a language.  You can hear the sounds and the words that native speakers use.  Also, karaoke is a huge form of entertainment in Vietnam so you’re definitely going to go at some point.  If you can sing a few Vietnamese songs, you will be a rockstar!  Here are a bunch of songs I like. Enjoy!

Dòng Thời Gian

Bay

Nắm Lấy Tay Anh

Anh Không Đòi Quà

Sẻ Chia Khoảnh Khắc

Nếu Như Anh Đến

Tuổi Hồng Thơ Ngây

I Miss You Girl

My Everything

Say You Do

Thu Hà Nội

Ba Ngọn Nến Lung Linh

Y.Ê.U

Con Bướm Xuân

Tình Lỡ

Nếu Em Được Chọn Lựa

Cơn Mưa Tình Yêu